“Ashâbım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tâbi olsanız hidayete erersiniz.” Beyhakî, el-Medhal, s.164, Kenzu’l-ummal, h. no: 1002

Sahabe, sahabî kelimesinin çoğuludur ve dostlar, dostlar, birlikte bulunanlar mantıklarına kazanç. Aynı mantıkta kullanılan ashab kelimesi ise, “sâhib” dost, dost kelimesinin çoğuludur. Sahabe, terim olarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’i, peygamberliği sırasında gören, Onunla konuşup görüşen, O’na iman eden ve müslüman olarak can veren kimselere verilen isimdir.

Sahâbe-i kirâm efendilerimizden bahsederken onların ismi anıldığında; Erkek Sahabiler için -radıyallâhu anh- , hanım sahabiler için-radıyallâhu anhâ-, Birden çok sahabiden bahsederken-radıyallâhu anhüma- başka bir deyişle Allahü teâlâ ondan râzı olsun denir.

Anekdot: Tüm sahabelerin isimlerinin üzerine tıklayarak yaşamlarını ayrıntılı olarak okuyabilirsiniz.

Peygamberimize olan itaat ve muhabbetleri, misal yaşamları ile sizler için derlediğimiz sahabelerin yaşamı…

Aşere-i Mübeşşere, Peygamber Efendimiz -sallâllahu aleyhi ve sellem- tarafından cennete girecekleri daha yaşamda iken kendilerine müjdelenen on sahâbîden ibârettir.

Bu on sahabiden ilk dördü Hulefâ-yi Râşidîn Raşit Halifeler olarak öğrenilen sahabi efendilerimizdir. İslâm tarihinde Resûl-i Ekrem’in ölümünden sonra Hz. Ebûbekir’e biat edilmesiyle başlayan, daha sonra Hz. Ömer ve Osman’ın hilâfetleriyle sürüp Hz. Ali ile sona eren yarıyıla Hulefâ-yi Râşidîn devri denilir.

Yukardaki sahabi efendilerimiz ile beraber altta verilen sahabiler ilk iman eden Müslüman olan sahabilerdir.

Birbirinden bedelli hakkında bilgi sahibi olmamız gereken değişik sahabi efendilerimizin yaşamlarını sizler için Erkek ve Hanım sahabeler olmak üzere 2 kategoride hazırladık.

ERKEK SAHABELERİN YAŞAMLARI

Anekdot: Tüm sahabelerin isimlerinin üzerine tıklayarak yaşamlarını ayrıntılı olarak okuyabilirsiniz.

Anekdot: Tüm sahabelerin isimlerinin üzerine tıklayarak yaşamlarını ayrıntılı olarak okuyabilirsiniz.

Akşam Ezanı

Kategori: