Sâlih insanların 5 alâmeti vardır.

Beş şey vardır ki bunlar müttakîlerin sâlihlerin alâmetidir:

Birincisi: Dînini hoşlaştırma husûsunda istifâde edeceği şahıslarla oturup kalkmak.

İkincisi: Diline hâkim olmak ve namusunu muhafaza etmek.

Üçüncüsü: Dünyadan büyük bir nasîbe nâil olduğunda onun vebâl olabileceğini düşünmek, din husûsunda minik bir şey elde ettiğinde ise bunu büyük bir ganîmet bilmek.

Dördüncüsü: Haram karışabileceği korkusuyla midesini helâl ile tıka basa doldurmaktan sakınmak.

Beşincisi: Tam insanları kurtulmuş, kendisini de helâke yanaşmış biri olarak görmek. İbn-i Hacer, Münebbihât, s. 20

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Hidayet Kılavuzları, Erkam Yayınları

Akşam Ezanı