Yaşamda en ağır kıymetler, muhabbet bahtına ödenir. Çünkü hakikat bir muhabbetin sevginin kantarı, özveridir. Allah muhabbetinin sevgisinin en önemli nişânesi de kulun gerektiğinde Allah için ne kadar tehlike alabildiği ve beğendiği şeylerden ne kadar özveride bulunabildiğidir…

Îman en büyük muhabbettir. Muhabbet ise delil ister. Muhabbette sevgide samimiyetin alâmeti, hoşlanılan kaderinde yapılan özveri ve dayanılan güçlüklerdir. Beğendiği için kendi rahat ve çıkarından bırakamayan biri, hakikat mânâda seven değildir.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Müslümanın Gönül Dünyası, Erkam Yayınları

Akşam Ezanı