Bir şeyhe intisâb etmeden İslâmî bir zühd hayâtının yaşanması elbette muhtemeldir, ama güçtür. Zira züh­dî hayâtın özellikle dünyâya direnç gösterme, dünyâ sevgisini gönülden çıkarma ebadı oldukça güç bir iştir. İnsan çok kolay bir şekilde etrafın tesirinde kalan bir yapıya sâhiptir. Bu bakımdan ibâdet ve tâata yönelişte, dünyâya alakanın çok olduğu etraflarda bir misal kişilik olmadan, bir model kişilik bulunmadan direnç cılız kalır.

Kaynak: Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, 300 Sualde Tasavvufi Hayat, Erkam Yayınları

Akşam Ezanı

Kategori: