Eğitim emeliyle hakikatleştirilen sohbet buluşmalarından azamî istifâdenin sağlanması için şu husûslara dikkat edilmesi üzerinde durulmuştur:

Kaynak: Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, 300 Sualde Tasavvufi Hayat, Erkam Yayınları

Akşam Ezanı

Kategori: