Talâk sûresi Medine’de nâzil olmuştur. 12 âyettir. İsmini, birinci âyette bahsedilen talâk boşama kararından alır. Mushaf tertîbine göre 65, iniş sırasına göre ise 100. sûredir.

Her şeyden evvel sebepsiz boşanmalar dinen güzel görülmemiş fakat haklı bir sebebin varlığı gidişatında helâl ve câiz kabul edilmiştir. Hz. Peygamber s.a.s. hadîs-i şeriflerinde, “Allah katında en sevilmeyen mübah boşanmadır.” Ebû Dâvûd, “Talâk”, 3; İbn Mâce, “Talâk”, 1 emretmiştir.

“Talâk sûresini okuyan kimse Resûlullah’ın sünneti üzerine can verir” meâlinde nakledilen hadisin Zemahşerî, VII, 152; Beyzâvî, IV, 291 mevzû olduğu belirtilmiştir Zemahşerî, I, 648-649 [neşredenlerin notu]; Muhammed et-Trablusî, II, 723

Kaynak: kuranvemeali.com

Akşam Ezanı

Kategori: