Tasavvuf yolu, irşad yoludur. Kalbi bir dergâh hâline getirmektir.

Bu dergâhta; âsî olsun, günahkâr olsun, tevbe eden herkese yer vardır. Bu dergâh, herkes için sımsıcak bir irşad mekânıdır. Çünkü bu dergâh, hidâyet dergâhıdır, ıslah dergâhıdır, olgunluk dergâhıdır. Vicdanından rahmet taşıran her mü’minin gönül kâinatı da böyle bir dergâhtır. Çünkü o gönül, Hâlık’ın şefkat nazarıyla mahlûkâta bakış stili kazanmıştır.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Müslümanın Gönül Dünyası, Erkam Yayınları

Akşam Ezanı

Kategori: