Teravih namazı hakkında hadisler ve teravih namazının kılınışı…

Hz. Peygamber s.a.v. emreder: “Yüce Allâh Ramazan’da orucu farz kıldı, ben de terâvih namazını sünnet kıldım.” İbn-i Mâce, Salât, 173

“Kim, inanarak ve sevâbını Allâh’tan umarak Ramazan gecelerini ihyâ ederse, geçmiş günâhları affolunur.” Buhârî, Terâvih, 46

***

Ayşe vâlidemiz şöyle anlatır:

“Allâh Resûlü, Ramazan ayında bir gece mescidde nâfile namaz kılmıştı. Bir Hayli kimse de ona iktidâ ederek namaz kıldı. Sabah olunca ashab, «Resûlullâh geceleyin mescidde namaz kıldı.» diye konuştular. Efendimiz ertesi gece de namaz kıldı. Millet, yeniden bunu konuştu; katılanların sayısı da iyice arkasıydı. Üçüncü veya dördüncü gece insanlar yeniden toplandı. Öyleki mescit, onları alamayacak hâle gelmişti. Ancak Resûl-i Ekrem bu gece yanlarına çıkmadı. Sabah olunca Efendimiz:

«Yaptığınızı gördüm. Yanınıza çıkmaktan beni alıkoyan şey, namazın sizlere farz oluvermesinden korkmamdır.» emretti.” Buhârî, Terâvih, 1; Müslim, Müsâfirîn, 177

Terâvih namazı 8 rekattan 20 rekata kadar kılınabilir.

Ramazan geceleri yatsı namazından sonra ve vitir namazından evvel kılınır.

1. Rekat

2. Rekat

Akşam Ezanı

Etiketler:

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,