Teşrih, “bir sorunu tam doğrultularıyla inceden inceye muayene edip açıklama, açma, alana çıkarma” demektir.

Teşrih sözcüğü lügatte, “bir meseleyi veya mevzuyu ele alıp en ince noktalarına kadar gözden geçirerek anlatma, açımlama” anlamına kazanç.

Teşrîh tıpta “cesedin açılarak araştırılması, otopsi” demektir; ilmü’t-teşrîh ise anatomi bilimidir.

Onu bir şi’r-i hamâset gibi ilhâm-ı ezel / Sana sunduysa açıp rûhunu teşrîhe çalış.

***

Hoşlandığı, istediği hayâtın iç suratını acı bir lisan ile teşrîhe başladım.

***

Hakkı Celis, son zamanlarda rûhunun teşrîhini yapmaya epeyce alışmıştı.

***

Prof. Dr. Arıboğan pandemi sonrası yükseköğretim süreçlerini teşrih masasına yatırdı.

***

Esasını oluşturan ve onu muhtemel kılan prensipleri incelemek emeliyle hoşluğu onca teşrih etmiş…

Akşam Ezanı

Kategori: