Hazret-i Mevlânâ şöyle emreder:

“Ey Hak yolcusu! Sen müstakîm yolda yürü! Îmansızlara karşı boyun eğme! Yabancılardan surat çevir!

Din düşmanı olanların başına kılıç ol; sakın tilki gibi yaltaklanmaya kalkışma; arslan ol arslan!”

“Şeytan sana;

«–Babasının canı!», başka bir deyişle; «Sevgili evlâdım.» der. Böylece o lânetlenmiş iblis, lafı ile seni aldatmak ister. Bu kara suratlı, süresiyle babana da bu iblisliği yaptı. Hazret-i Âdem’i mat etti.

Bu karga suratlı, satranç tahtasının başında gayet çevik ve açıkgözdür. Sen; onun oyununa yarı uykulu gözlerle bakma, aldanırsın. Zira o, seni kandıracak çok oyunlar öğrenir. Boğazına bir çöp gibi takılıp kalabilir. Onun çöpü, boğazında senelerce kalabilir.

Ey Hak yolunda tereddüt olan şahıs! Mülk çer çöptür. Ama, sende sevdası oldukça da boğazında durur, âb-ı hayat içmene mani olur.”

Hazret-i Mevlânâ; iblis ve din düşmanlarının «içine zehir katılmış şeker şerbeti» ile mü’minleri kandırmaya çalışmasına karşı îkaz emreder.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Yüzakı Mecmuası, Sene: 2023 Ay: Nisan, Sayı: 218

Akşam Ezanı