Türkiye İstatistik Müesseseyi, 2022 seneyi milli eğitim istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, 25 yaş ve üzerindeki ön lisans, lisans, yüksek lisans ve hekime mezunlarının 25 yaş ve üzeri toplam popülasyon içindeki oranı 2008’de yüzde 9,8 iken geçen sene yüzde 23,9 oldu. Mevzubahisi yaş grubu içindeki ilkokul ve üzeri eğitim seviyelerinden mezun olanların oranı ise 2008’de yüzde 81,1 iken 2022’de yüzde 92,5 olarak hesaplandı.

25 yaş ve üzeri popülasyonun vasati eğitim süresi 2011’de 7,3 sene iken, 2022’de yüzde 26 çoğalış göstererek 9,2 seneye çıktı. Vasati eğitim süresi 2022 seneyi için bayanlarda 8,5 sene, erkeklerde 10 sene olarak kayıtlara geçti.

Kadınların vasati eğitim vaktinin, erkeklerin vasati eğitim müddetine oranını ifade eden “cinsiyet oranı” 2011’de 0,78 iken, her sene çoğalarak 2022’de 0,84’e ulaştı.

25 yaş ve üzeri popülasyonun vasati eğitim vaktinin 2022’de azami olduğu şehir 10,6 sene ile Ankara oldu. Bu şehri sırasıyla İstanbul, Eskişehir, Kocaeli ve İzmir takip etti. Vasati eğitim vaktinin en düşük olduğu şehir ise 7,2 seneyle Ağrı olarak tanımlandı. Mevzubahisi şehri Şanlıurfa, Van, Muş ve Kastamonu izledi.

25 yaş ve üzeri popülasyonun vasati eğitim vaktinin 2011-2022 senelerinde azami çoğalış gösterdiği ilk 5 şehir, yüzde 65,1 ile Şırnak, yüzde 53,9 ile Hakkari, yüzde 51,9 ile Bingöl, yüzde 48,1 ile Muş ve yüzde 46,5 ile Van olarak sıralandı. En düşük çoğalış gösteren ilk 5 şehir ise yüzde 18,2 ile Ankara, yüzde 20,5 ile Tekirdağ, yüzde 20,8 ile Eskişehir, yüzde 21,5 ile İstanbul ve yüzde 21,6 ile Yalova olarak kaydedildi.

2008’de 6 yaş ve üzeri popülasyonda okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 91,8 iken 2022’de yüzde 97,6’ya yükseldi. 2008-2022 senelerinde bayanlarda okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 86,9’dan yüzde 95,9’a, erkeklerde ise yüzde 96,7’den yüzde 99,3’e çıktı.

Okuma yazma bilenlerin oranının 2022’de azami olduğu şehir yüzde 99 ile Antalya oldu. Bu şehri Çanakkale, İzmir, Muğla ve Denizli izledi. Mevzubahisi oranın en düşük olduğu şehir ise yüzde 93,6 ile Mardin olarak tanımlanırken bu şehri sırasıyla Şanlıurfa, Siirt, Ağrı ve Iğdır takip etti.

Okuma yazma bilen oranının 2008-2022 senelerinde en fazla çoğalış gösterdiği ilk beş şehir Şırnak, Hakkari, Van, Siirt ve Muş oldu. En düşük çoğalış gösteren ilk beş şehir ise Eskişehir, Ankara, Yalova, İstanbul ve Bilecik olarak sıralandı.

Bayanlarda okuma yazma bilen oranının azami olduğu şehirler yüzde 98,4 ile Antalya ve Çanakkale olurken bu şehirleri İzmir, Denizli ve Muğla takip etti. Mevzubahisi oranın en düşük olduğu şehir ise yüzde 89 ile Mardin olarak tanımlandı. Bu şehri Şanlıurfa, Ağrı, Siirt ve Iğdır izledi. Erkeklerde ise okuma yazma bilen oranının Türkiye’de şehirler arasında bariz bir fark göstermediği tespit edildi.

Milli Eğitim İstatistikleri Bilgi Tabanı UEİVT, Adrese Dayalı Popülasyon Kayıt Sistemi ADNKS çalışmaları sırasında bireylerden alınan eğitim bilgileri ile yönetimsel kayıtlardan elde edilen bilgilerin birleştirilmesiyle 2008 senesinde oluşturulmuştu. UEİVT kullanılarak ADNKS’de yer alan 6 yaş ve üzeri yurttaşların eğitim vaziyetleri, mesken yeri, cinsiyet ve yaşa göre hesaplandı.

Uluslararası ehemmiyete sahip “vasati eğitim süresi” göstergesi, 2011-2022 seneleri için resmi istatistik olarak ilk defa sunuldu. Vasati eğitim süresi, 25 yaş ve üzeri popülasyonun aldığı eğitim vaktinin ortalamasını gösteriyor. Vasati eğitim süresi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından hesaplanan Beşeri Büyüme Endeksi, Cinsiyet Büyüme Endeksi ve Çok Ebatlı Muhtaçlık Endeksi gibi çalışmalarda kullanılıyor.

Kaynak: AA

Akşam Ezanı