Şeyh Sâdî-i Şîrâzî, şu ifadelerle bizleri uzuvlarımıza dâir bir tefekküre dâvet eder:

“Dil, şükretmek içindir. Hakk’ı bilen, onu gıybet için kullanmaz.

Kulak, Kur’ân ve öğüt dinlemek içindir; bâtıl ve boş laflar dinlemek için değil.

İki göz, Allâh’ın kudret ve sanatını temâşâ içindir; eşin-arkadaşın ayıbını görmek için değil…”

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Müslümanın Gönül Dünyası, Erkam Yayınları

Akşam Ezanı

Kategori: