Usu başında bir insana; “Ver gözlerini, al İstanbulʼu!” deseler, kim verir? “Ver sağlığını, al Dünyaʼyı!” deseler, kim değişir? Akl-ı selîm sahibi hiç kimse bunu kabul etmez. Çünkü bunun, kendisi için ezâ ve cefâ dolu bir mahkûmiyetten farksız olacağını bilir.

Bunun içindir ki cihan pâdişâhı Kânûnî Sultan Süleyman:

Millet içinde mûteber bir nesne yok devlet gibi,

Olmaya devlet cihanda bir soluk sağlık gibi…

demiştir. O hâlde sağlık ve âfiyet gibi üzerimizde tecellî eden rakamsız nîmetleri lâyıkıyla tefekkür edebilirsek; bu cihana yalnızca bunların şükrünü îfâ etmek için geldiğimizi düşünecek kadar, minnettarlık hisleriyle dolmamız îcâb eder.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Müslümanın Gönül Dünyası, Erkam Yayınları

Akşam Ezanı

Kategori: