Zekât, dinen zenginlik miktarı kabul edilen ölçüde nisap mülke sahip olan kimselerin Allah rızası için muayyen bireylere vermesi gereken belirli ölçüyü ifade eder. Zekâtın farz olması için koşullar; mülklerin nisaba erişmesi yanında nâmî üreyici/çoğalıcı olması, sahip olunduğu andan itibaren üzerinden bir sene geçmesi, bir senelik borcundan ve aslî gereksinimlerden fazla olmasıdır.

Nisap, zekâtla mükellef olmak için temel alınan zenginlik miktarıdır. Bu miktar, altında 20 miskal 80.18 gr, devede 5, sığırda 30, koyun ve keçide 40 adettir.

Zekâtın kimlere verileceği Kur’an-ı Kerim’de detaylı biçimde açıklanmış Tevbe, 9/60, nisabı da hadislerde belirtilmiştir. Buhârî, Zekât, 32, 36, 38, 43 Buna göre temel lüzumları dışında nisap ölçüyü mülke sahip olan birey değişik koşullar da yerine gelmişse bu mülklerinin zekâtını vermesi gerekir. Kâsânî, Bedâî’, II, 4 vd

Kaynak: Diyanet Fetva Kurulu

Akşam Ezanı